ITE - Instytut Turystyczno-Edukacyjny
Menu
WSZYSTKIE WYCIECZKI ORGANIZOWANE PRZEZ ITE
MAJĄ NAJATRAKCYJNIEJSZE CENY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
W INSTYTUCIE TURYSTYCZNO-EDUKACYJNYM
PILOTAMI WYCIECZEK SĄ ZAWSZE LICENCJONOWANI PILOCI WYCIECZEK Z DUŻYM DOŚWIADCZENIEM
PRACOWNIKAMI INSTYTUTU TURYSTYCZNO-EDUKACYJNEGO
SĄ WYKŁADOWCY AKADEMICCY I PASJONACI PODRÓŻY !
PODCZAS WYCIECZEK SZKOLNYCH Z ITE
REALIZOWANY JEST PROGRAM EDUKACYJNY ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ MEN
Wycieczki
Facebook
Nasi Przewodnicy

 

         Tym, co nas wyróżnia spośród innych biur jest wysoko wykwalifikowana kadra w postaci wykładowców akademickich największych Uniwersytetów w naszym regionie.  Naszymi pilotami wycieczek i przewodnikami są wykładowcy akademiccy głównie w stopniu doktora i doktora habilitowanego. Kadrę uzupełniają doświadczeni piloci wycieczek, a także doktoranci. Wiele osób współpracujących z Instytutem Turystyczno – Edukacyjnym naucza bądź nauczało na kierunkach związanych z podróżami, tj. Geografia, Geografia Turystyczna oraz Turystyka i Rekreacja. Specyfika nauczania na tych kierunkach sprawia, że współpracujący z nami nauczyciele akademiccy są nie tylko najlepszymi wykładowcami i specjalistami w swojej dziedzinie, ale także znakomitymi praktykami i pasjonatami podróży.  Do grona współpracujących z nami osób należą m.in.:

  

Dr Edward Świtalski – emerytowany pracownik naukowo – dydaktyczny, obecnie wykładowca na kilku uczelniach wyższych w regionie. Pan doktor jest jednym z najwybitniejszych polskich dydaktyków geografii. Pełnił przez wiele lat funkcję sekretarza Olimpiady Geograficznej na szczeblu wojewódzkim. Jest on twórcą pojęcia „ścieżek dydaktycznych”. Pan doktor Edward Świtalski jest autorem wielu podręczników z geografii dla gimnazjum i liceum. Jest On autorytetem dla wielu wybitnych nauczycieli geografii w całej Polsce, o czym świadczą liczne powoływania się na publikacje Pana doktora przez naukowców piszących swoje rozprawy naukowe. Pan doktor Edward Świtalski jest naszym konsultantem metodycznym i doradza nam podczas tworzenia przez nas wycieczek o charakterze edukacyjnym.

 

Dr Marcin Świtoniak - Geograf specjalizujący się w badaniach gleb obszarów młodoglacjalnych. Trzykrotny uczestnik wypraw naukowych na Spitsbergen organizowanych przez UMCS w Lublinie. Członek Zarządu Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Turysta o dużym doświadczeniu górskim. Zdobywca najwyższych europejskich szczytów - Elbrusa i Mont Blanc.

 

Dr hab. Piotr Hulisz – specjalista z gleboznawstwa i geografii gleb. Pan Piotr Hulisz interesuje się także hydrochemią i geochemią krajobrazu. Pan Piotr Hulisz  współpracuje z Instytutem w ramach prowadzenia wycieczek krajoznawczych oraz służy wsparciem merytorycznym z zakresu gleboznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem regionu kujawsko – pomorskiego, a także obszarów Polski Północnej.

 

Dr hab. Paweł Molewski –  geomorfolog i geolog glacjalny. Pan Paweł Molewski interesuje się także geoarcheologią, geologią i paleogeografią czwartorzędu oraz GiSem w geologii i geomorfologii. Pan Paweł Molewski współpracuje z Instytutem w ramach prowadzenia wycieczek krajoznawczych oraz służy wsparciem merytorycznym pod kątem geologiczno – geomorfologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem regionu kujawsko – pomorskiego, a także obszarów Polski Południowej.

 

Mgr Radosław Golba – specjalista z kartografii. Pan Radosław Golba interesuje się także Systemami Informacji Geograficznej (GIS), HGIS, modelowaniem 3D, symulacją procesów środowiskowych, geodezją oraz  kartografią komputerową.

 

Dr Sylwester Piszczek – prowadzi zajęcia głównie z geografii społeczno – ekonomicznej oraz różnego typu ćwiczenia terenowe. Prowadził zajęcia dla studentów geografii oraz turystyki i rekreacji z zakresu pilotażu wycieczek oraz turystyki kwalifikowanej. Pan Sylwester Piszczek współpracuje z Instytutem w ramach prowadzenia wycieczek turystyczno – krajoznawczych oraz edukacyjnych na obszarze całej Polski oraz krajów ościennych.

 

Dr inż. Izabela Jamorska – geolog, hydrogeolog, zajmująca się dynamiką wód podziemnych oraz modelowaniem matematycznym w hydrogeologii na Niżu Polskim. Interesuje się także metodami GIS w geologii, Gemmologią oraz Geoturystyką. W ramach zajęć ze studentami kierunku geografia prowadzi ćwiczenia terenowe z geologii w Górach Świętokrzyski i Polsce Południowej. Pani Iza współpracuje z Instytutem w ramach prowadzenia wycieczek krajoznawczych oraz służy wsparciem merytorycznym z zakresu geologii i hydrogeologii regionu kujawsko – pomorskiego i obszaru Gór Świętokrzyskich.

 

 

Sławomir Jankowski - Przewodnik Tatrzański:  uprawnienia przewodnickie Pana Sławka obejmują : Tatry (część Polską i Słowacką), Pieniny, Słowacki Raj. Z dużą przyjemnością przybliży Państwu uroki Zakopanego, Lewoczy, Spiskiego Hradu, Orawskiego Zamku, czy  polską część Spisza.

Mariusz Kowalczyk - Posiada państwowe uprawnienia pilota wycieczek i rezydenta nadane przez Marszałka Dolnośląskiego. Posiada uprawnienia przewodnika sudeckiego i także przodownika górskiego (uprawnienia PTTK) z uprawnieniami na Sudety, Beskidy Wschodnie i Zachodnie, Góry Świętokrzyskie. Od wielu lat obsługuje grupy szkolne oprowadzając je po Sudetach.  Obsługiwane trasy: - Sudety (całe) - Czeska Republika (Karkonosze, Góry Izerskie, Skalne Miasta, Jesionki, Czeski Raj, Morawski Kras, Kutna Hora, Karlowe Wary, Szwajcaria Czeska).